שינויים סוציו-טכנולוגיים ותכנון מרחבי

Izhak Schnell, Itzhak Omer, Moshe Givoni, אדווה סהר, שחר שגיא, כפיר נוי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המטרה של העבודה בנתיב זה היא לברר את השאלה: כיצד יושפע המרחב הישראלי משינויים
סוציו-טכנולוגיים ואילו כלים תכנוניים ניתן להפעיל על מנת לאפיין השפעה זו כדי שניתן יהיה
לנתבה בכיוון הרצוי? כדי להשיג מטרה זו הוצעו שני סוגי כלים. האחד, כלי מושגי שנועד לסייע
בזיהוי תהליכי שינוי עם פוטנציאל השפעה על התפתחות המרחב ברמה העירונית, האזורית
והארצית, תוך דגש על ניידות, מגורים ומרחבי פעילות )כולל תעסוקה(. השני, הוא כלי אופרטיבי,
שנועד לאפשר מעקב אמפירי אחר ההשפעה הפוטנציאלית של שינויים סוציו-טכנולוגיים על
המרחב הגיאוגרפי.
Original languageHebrew
Title of host publicationישראל 100 : תכנון אסטרטגי לישראל לקראת 2048
Subtitle of host publicationדוח שלב ב' - כלי התכנון
Editorsשמאי אסיף, עידן פורת
Place of Publicationחיפה
Publisherחיפה : הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, המרכז לחקר העיר והאזור ע"ש פיליפ ואתל קלצניק
Pages118-129
ISBN (Print)9789654090711
StatePublished - 2019

Keywords

  • Strategic planning -- Israel
  • Quality of life -- Israel -- Planning
  • Social planning
  • תכנון חברתי -- ישראל
  • التخطيط الاجتماعيّ -- إسرائيل
  • איכות חיים -- ישראל -- תכנון
  • תכנון אסטרטגי

Cite this