שיח זכויות האדם בתקשורת הישראלית

אמל ג'מאל, ח'ולוד מסאלחה

Research output: Book/ReportBook

Abstract

מחקר זה בוחן את סיקור זכויות האדם והאזרח בתקשורת הישראלית באופן כמותי ואיכותני. המחקר מתמקד בתקשורת הישראלית העברית ובוחן את אופן הסיקור ומידת הבולטות של נושא זכויות האדם בסדר היום שלה. כמו כן, הוא עומד על מידת התייחסותה של התקשורת העברית לזכויות הפוליטיות, החברתיות, התרבותיות והדתיות של מכלול הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית. זהו מחקר ראשון מסוגו, שהסוגיה העומדת במרכזו לא נבחנה עד כה בצורה מספקת ובאופן עקבי.
Original languageHebrew
Place of Publicationנצרת
Publisherאעלאם - מרכז תקשורתי לחברה הערבית הפלסטינית בישראל
Number of pages104
ISBN (Print)9789657538067
StatePublished - 2012

ULI Keywords

  • uli
  • Human rights -- Israel
  • Mass media and public opinion -- Israel

Cite this