שביעות רצון ומעורבות במערכת החינוך: לקויות למידה ספציפיות ומשתנים אישיותיים

לירון ידין-גולדברג, מלכה מרגלית

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מתוך הכרת החשיבות של מעורבות הורים במערכת החינוך, והקשר לשביעות הרצון שלהם, מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין שביעות רצון, תחושות כשירות ומעורבות הורים באופן כללי, ובעיקר בהתייחס לתת קבוצה של הורים לילדים עם לקויות למידה ספציפיות. במחקר השתתפו 152 הורים (124 הורים לילדים עם התפתחות תקינה, ו-28 הורים לילדים עם לקויות למידה ספציפיות). נמצאו הבדלים בין הקבוצות במידת מעורבותם ובשביעות הרצון ממערכת החינוך. הורים לילדים עם לקויות למידה ספציפיות היו פחות שבעי רצון מהמערכת החינוכית של ילדם ופחות מעורבים. בבדיקה מה תורם למעורבות הורים באופן כללי, נמצא כי לתפיסות העצמיות של ההורים, לשביעות הרצון הכללית, לתחושת התקווה ולתחושת הקוהרנטיות שלהם יש תרומה משמעותית להסבר רמת המעורבות. זוהו תת קבוצות שונות של הורים עם רמות שביעות רצון ורמות מעורבות שונות. בקבוצות עם מעורבות הורים נמוכה הייתה שכיחות גבוהה של הורים לילדים עם לקויות למידה ספציפיות, ובאופן פרדוקסלי, כך גם בקבוצה עם הורים עם שביעות רצון גבוהה. לתוצאות המחקר יש משמעויות תאורטיות והשלכות לתכנון התערבויות של פסיכולוגים חינוכיים להעלאת מעורבות הורים ויצירת שותפויות בין הבית ובית הספר.
Original languageHebrew
Pages (from-to)23-28
Number of pages6
Journalפסיכואקטואליה
StatePublished - 2017
Externally publishedYes

IHP Publications

 • ihp
 • Content (Psychology)
 • Education -- Parent participation
 • Educational psychology
 • Learning disabilities
 • People with disabilities -- Family relationships
 • Satisfaction
 • School management and organization -- Parent participation
 • Self-efficacy
 • אנשים וילדים עם מוגבלות ומשפחתם
 • הורים ובית הספר
 • לקות למידה
 • מסוגלות עצמית
 • מעורבות הורים בחינוך
 • פסיכולוגיה חינוכית
 • שביעות רצון

Cite this