שבויים בשסע הזהות הקולקטיבית: ימין ושמאל בבחירות 2015

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר זה ננתח את השסע הפוליטי בקרב ציבור הבוחרים, בעיקר בקרב הציבור היהודי. נפתח בהצגת המערכת הפוליטית הישראלית במונחי התאוריות העוסקות בשסעים פוליטיים, זהות קולקטיבית והזדהות פוליטית. לאחר סקירת המתודולוגיה, החלק המרכזי במאמר יתמקד בבחינה אמפירית של השסע הפוליטי בדעת הקהל על פני זמן, ויותר לעומק בבחירות 2015. נחקור את השסע על סמך המשמעות המיוחסת לתוויות "ימין" ו"שמאל" במונחים של העדפות אידאולוגיות ונושאים השנויים במחלוקת וכן במונחים של זהויות קבוצתיות. לאחר מכן נבחן את ההשלכות של שסע זה על קיטוב פוליטי ועל היחס לרשימה המשותפת המייצגת את אזרחי ישראל הערבים בכנסת. לסיכום נציג את מסקנות המחקר ונציע כיווני מחקר נוספים
Original languageHebrew
Title of host publicationהבחירות בישראל - 2015
Editorsמיכל שמיר, גדעון רהט
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Pages145-175
Number of pages31
ISBN (Print)9789655192025
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Group identity
  • Jewish-Arab relations
  • Other (Philosophy)
  • Right and left (Political science)
  • ha-Reshimah ha-meshutefet (Political Party)

Cite this