שאלת האב, בדיעבד: היסטוריה וטראומה בקו המלח מאת יובל שמעוני

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

שאלת הכוח היא הנושא המרכזי של 'קו המלח'. שאלה זו נבחנת ברומן באמצעות עיון מחודש בשאלת האב, שהייתה הנושא המרכזי בספרות העברית של מפנה המאה. שמעוני בוחן מחדש את השינוי הטקטוני שהתרחש בתחילת המאה העשרים ביחסם של היהודים לכוח, ומציע מבט כפול: מצד אחד השינוי מתואר ברגע התרחשותו, בשנים הראשונות של המאה העשרים; ומצד אחר, המבט המאוחר, משלהי המאה העשרים, בוחן את שאלת האב בדיעבד ובכך מציע מעין ניתוח גנאלוגי של תפיסת הכוח הישראלית. שמעוני חוזר אפוא אל הרגע הזה בתולדות הספרות העברית וחושב את שאלת האב ממרחק של כמאה שנה בתור שאלה ספרותית, היסטורית, פסיכולוגית ופוליטית (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהיד הזאת הכותבת : על יצירתו של יובל שמעוני
Editorsירון פלג, יגאל שוורץ, מוריה דיין-קודיש
Place of Publicationתל אביב
Publisherעם עובד
Pages97-151
Number of pages55
ISBN (Print)9789651328374
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • שמעוני יובל -- קו המלח

Cite this