רוסו בגלימת הרמב"ם: פרק בהכנסת כתבי הנאורות לארון הספרים היהודי החדש בתקופת ההשכלה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ניתוח הטקסט של שמעון בר זכריה - משכיל יהודי מקינגסברג שחתם את שמו בראשי התיבות בר"ז, משמש דוגמה לאופן שבו מתן מסגרת של ספרות יהודית ושיבוץ ציטוטים ממנה, שימשו מסווה לטקסט שביקש להציג את ערכי הנאורות ולהטיף לאימוצם. באופן כזה הושגו שתיים ממטרותיה של תנועת ההשכלה: א. הכנסה של הטקסטים שפורסמו בכתבי תנועת ההשכלה והציגו ערכים חדשים אל ארון הספרים היהודי. ב. ניסיון למזער ולעמעם את הניכור והרתיעה ש"החכמה הזרה" הייתה עלולה לעורר בקרב הקורא היהודי. לאחר הסוואה של הטקסטים האלה - במקרה זה קטעים ממשנת רוסו הלקוחים מ"אמיל", אחד הספרים המרכזיים והמשפיעים ביותר בנאורות האירופית - הם יכלו להיקרא כאילו היו חלק בלתי נפרד מן הספרות היהודית הסמכותית. העיבוד של הקטעים מתוך "אמיל" היה אבן אחת במרקם הרחב של בניית עולם יהודי חדש, שאנשי תנועת ההשכלה עמלו להקימו. פעילויות אלה חתרו לשינוי חברתי בשני תחומים: האחד, הופעתה של השקפת עולם חדשה, שהציעה פרוגרמה להבניית החברה והתרבות של היהודים על יסודות ישנים-חדשים ושאפה לכונן מערכת יחסים חדשה בין היהודים לחברה שבתוכה חיו. האחר, הופעת מכלול חדש של דפוסי התנהגות וכללי התנהגות, שנתנו ביטוי לתפיסת העולם החדשה ובד בבד יצרו אותה והפיצו אותה בציבור היהודי. אלה גם אלה תפסו חלק מרכזי בכתביהם של אנשי תנועת ההשכלה - במאמריהם ובספריהם. אמנם, מדובר במעגל מצומצם יחסית של יהודים משכילים, אבל האבן שזרקו לים הנאורות הכתה גלים רבים, והדרך שעשה רוסו מן ה"מאסף" עד לחנוך בימינו היא פרק חשוב ומעניין בהיסטוריה היהודית האינטלקטואלית המודרנית ובתולדות החינוך היהודי.
Original languageHebrew
Pages (from-to)135-173
Number of pages39
Journalציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
Volume79
Issue number2
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Civilization, Modern
  • HaMe'asef (Koenigsberg)
  • Haskalah -- Germany
  • Judaism
  • Maimonides, Moses -- 1135-1204

Cite this