רד אלינו אווירון: על העקדה במרחב המיתי הישראלי העכשווי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק בשני סרטים ישראליים "בופור" (יוסף סידר, 2006) ו"חופשת קיץ" (דוד וולך, 2007). לכאורה, העולם הצבאי המבודד של מוצב הבופור בלבנון שבו מתרחש הסרט והעולם החרדי הירושלמי המתואר ב"חופשת קיץ" מייצגים עולמות רחוקים ושונים זה מזה. ואולם למעשה שניהם מהווים גילומים עכשוויים של מיתוס העקדה. המאמר מתבונן בסרטים אלו משני היבטים: ראשית, זיקתם ביחס לנקודת הזמן שבה נוצרו (רולנד באר'ת, אנטון קייס) לאחר מלחמת לבנון השנייה. שנית, זיקתם לטקסטים אחרים עימם הם מתכתבים. באמצעות המתודה האינטר-טקסטואלית המאמר מתמקד ברמיזות, בהדהודים ובכתיבות מחדש של אלמנטים, שכבר הופיעו באמנות ובקולנוע הישראליים ובמיתולוגיה הישראלית-יהודית ואף האמריקנית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationזהויות בהתהוות בתרבות הישראלית
Subtitle of host publicationספר היובל לכבוד נורית גרץ
Editorsסנדרה מאירי, יעל מונק, עדיה מנדלסון-מעוז, ליאת שטייר-לבני
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
Pages193-204
Number of pages12
ISBN (Print)9789650613778
StatePublished - 2013

IHP Publications

 • ihp
 • Intertextuality
 • אינטרטקסטואליות
 • בופור (סרט)
 • חופשת קיץ (סרט)
 • עקדה בקולנוע

RAMBI Publications

 • rambi
 • Akedah
 • Motion pictures -- Israel
 • וולך, דוד -- חופשת קיץ (סרט)
 • סידר, יוסף -- 1968- -- בופור (סרט)

Cite this