רב-תרבותיות וליברליזם בישראל: [מאמר ביקורת]

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בספרו החדש אמנון רובינשטיין מאגד יחדיו את התיאוריה הפוליטית הליברלית עם התיאוריה של הרב-תרבותיות, אשר בגרסתה המקובלת במערב מהווה המשך ופיתוח של רעיונות ליברליים מרכזיים. זהו ספר חשוב הן מבחינה זו שאדם מרכזי במשפט הישראלי כרובינשטיין מאמץ את התיאוריה של הרב-תרבותיות לשם חשיבה על המצב הישראלי, והן משום שיש בספר שורה של אמירות נורמטיביות חשובות, אשר ראוי כי יינתן להן משקל בדיונים המשפטיים והפוליטיים העוסקים בשאלות-יסוד של ישראל. הספר גם דן באופן נרחב בתהליכים החברתיים העוברים על הקבוצות התרבותיות המרכזיות של ישראל, ולא אחת הוא מסתמך על ממצאיהם של מחקרים אמפיריים העוסקים בעמדותיהם של חברי הקבוצות ובתהליכים העוברים עליהם. הספר מחולק לשני שערים. השער הראשון הוא השער התיאורטי, ובו רובינשטיין מחבר את התיאוריה של הרב תרבותיות על התיאוריה של הליברליזם. בשער השני רובינשטיין בוחן כמה הקשרים בחייה של ישראל מנקודת הראות של התיאוריה הרב תרבותית: מעמדה של הקבוצה הערבית; כפייה של תרבות דתית בישראל; רב-תרבותיות בצה"ל; מערכת החינוך; והפרדה בדיור. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)543-563
Number of pages21
Journalמשפט וממשל
Volumeי"ט
Issue number1-2
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Law and socialism
  • Liberalism
  • Multiculturalism

Cite this