קשרים חברתיים, בריאות נפשית וגיבוש הנטייה המינית בקרב בני נוער וצעירים לסביות, הומואים וביסקסואלים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מציג ממצאי מחקר שנערך בקרב 461 בני נוער וצעירים (16-23) הומואים, לסביות וביסקסואלים, ובו נבדקה מידת הניבוי של הקשרים החברתיים שיצרו על בריאותם הנפשית ועל גיבוש נטייתם המינית - קבלתה וחשיפתה לאחרים. מן הממצאים עולה כי המנבאים העיקריים למדדי בריאות הנפש וגיבוש הנטייה המינית הם קשרים חברתיים בקבוצה לנוער להט"בי, ומידת שביעות הרצון מקשרים אלה. בשונה מהמצופה, הממצאים מצביעים על כך שקשרים חברתיים באינטרנט נמצאים בקשר שלילי עם בריאות הנפש של המשתתפים במחקר ועם גיבוש נטייתם המינית. לבסוף, בהשוואה בין תתי-קבוצות במדגם, נמצא כי כל מדדי הקשרים הקבוצתיים של ביסקסואלים נמוכים מאלו של הומואים ושל לסביות. ממצאים אלו מדגישים את התפקיד שיש לקבוצות החברתיות של נוער להט"בי ולקשרים החברתיים שמתפתחים בתוכן, לבריאות הנפש ולגיבוש הנטייה המינית של נוער זה. בתכנון התערבויות בעבורם יש לקחת ממצאים אלה בחשבון, כמו גם את החשיבות שיש לגיבוש מענים ייחודיים לאוכלוסיית הנוער הביסקסואלי. שיטת המחקר: שאלונים לבדיקת מידת השפעתם של קשרים חברתיים על נוער להט"בי.
Original languageHebrew
Pages (from-to)39-60
Number of pages22
Journalמפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
Volume33
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Bisexuality
  • Gays
  • Gender identity
  • Lesbianism
  • Lesbians
  • Mental health
  • Social networks
  • Young adults
  • Youth

Cite this