קראטני קוג'ין על יפן המודרנית: יהודי לא-יהודי בין אירופה לאסיה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

קראטני קוג'ין הוא אחד מחשובי ההוגים היפנים בסוף המאה העשרים ובתחילת המאה העשרים ואחת. קראטני הוא אינטלקטואל יפני המבקש להבין את מקומה של יפן במערכת העולמית ביחס לתרבות המערב, ועושה זאת תוך דיון נרחב במושגים, בהוגים ובמגוון אסכולות הן ביפן הן באירופה. בניגוד לדור הקודם של הגות יפנית, שביקש לעגן את שיח ה"ייחודיות" של יפן, קראטני נוקט גישה הפוכה הבוחנת את יפן כתרבות היברידית שהושפעה מריבוי מקורות, ובכלל זה השפעות של הודו וסין, פורטוגל והולנד, בריטניה ופרוסיה, ומשלל פרקטיקות ורעיונות – פילוסופיים, פוליטיים, ספרותיים ועוד – שהגיעו ליפן ממקורות שונים ובתקופות שונות. במובן זה, יפן היא פרדיגמה של תרבות פוסטמודרנית שהתהוותה מתוך ניכוס והטמעה של ריבוי מקורות תרבותיים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)195-204
Number of pages10
Journalתיאוריה וביקורת
Issue number55
StatePublished - 2021

Cite this