קצוות פרומים: על מחיקה והבניה של גבולות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במיוחד היא מתמקדת בקונפליקטים מרחביים תרבותיים שהתרחשו באזור התפר בין שתי הערים - המכונה לעתים רובע מנשייה - ובהשפעתם על השיח האדריכלי מרחבי ועל הסביבה הפיזית. מטרת הדיון בסוגיות אלה בפרספקטיבה אדריכלית תכנונית היא להרחיב את הדיון ההיסטורי פוליטי על הגבול הישראלי. הצצה אל השינויים באזור הגבול של מנשייה תאפשר לעמוד על הזיקה ההדוקה בין שגרת היומיום של קבוצות, קונפליקטים (הרס) ואדריכלות (בנייה) בעולם הלאומיות המודרנית ולתמוך בטענה שהקונפליקטים מאיצים את העשייה במרחב ומשפיעים על תרגום הגבול בתהליך הייצור התכנוני והאדריכלי לממשות פיזית. (מתוך המאמר) מאמר זה מציע התבוננות על מושג הגבול כסוג של הפרדה הממיינת את המרחב האינסופי והמסייעת בחלוקתו (Simmel 1997, 173) ועל הגבול כפעולה יומיומית וכפרקטיקה אוניברסלית, המפרידה בין ה"אני" לבין ה"אחר" והמגוננת על הנכללים בקבוצה מפני ה"חיצוניים", אלה אשר אינם משתייכים אליה ( Sibley 1995). דרך ההמשגה של הגבול בסיטואציה דינמית, מושפעת ומעוצבת באמצעות אירועים מקומיים, המחברת דנה בסביבת הגבול בין תל אביב ליפו החל בשנות העשרים של המאה ה-20 ועד ימינו.
Original languageHebrew
Title of host publicationעיר ישראלית או עיר בישראל (קובץ בעריכת טובי פנסטר וחיים יעקובי)
Editorsטובי פנסטר, חיים יעקובי
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages44-77
Number of pages34
ISBN (Print)9650203524
StatePublished - 2006

IHP Publications

 • ihp
 • Al-Manshiyya (Tel Aviv-Yafo, Israel)
 • Boundaries (Philosophy)
 • City planning
 • City planning -- Israel -- Tel Aviv-Yafo
 • Jaffa (Tel Aviv-Yafo, Israel) -- History
 • Sociology, Urban
 • Tel Aviv-Yafo (Israel) -- History
 • Urban geography
 • גבולות (פילוסופיה)
 • גיאוגרפיה עירונית
 • יפו (יישוב עירוני) -- היסטוריה
 • מנשיה (תל-אביב)
 • סוציולוגיה עירונית
 • תכנון ערים
 • תכנון ערים -- יפו
 • תכנון ערים -- תל-אביב
 • תל-אביב (יישוב עירוני) -- היסטוריה

RAMBI Publications

 • rambi
 • City planning -- Israel -- Tel Aviv-Yafo
 • Jaffa (Tel Aviv-Yafo, Israel) -- History -- 1948-
 • Menashiya (Tel Aviv-Yafo, Israel)
 • Tel Aviv-Yafo (Israel) -- History -- 1948-

Cite this