קניין על פרשת דרכים

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

בקניין על פרשת דרכים, חנוך דגן, מבכירי המלומדים בדיני קניין בישראל, מנתח אוסף רחב של סוגיות המצויות בימים אלה בחזית הדיו והמשפטי בדיני הקניין, ביניהן ההגנה החוקתית על הקניין, דיני ההפקעות והגריעות התכנוניות, דיני התחרות וסוגיית הבעלות הציבורית על המקרקעין בישראל, ולצידן קשת רחבה של נושאים קלסיים בדיני הקניין, כגון מהות הבעלות, סוגיית השיתוף בנכסים, אופי השיתוף בין בני-זוג ודיני הבתים המשותפים. הספר מציג ניתוח מפורט של החקיקה והפסיקה העדכניים בישראל (בפרט הלכות הולצמן, הורוויץ, קריית בית הכרם, אהרונוב, גנז, כנען, צודלר ויעקובי), של ההוראות הרלוונטיות בהצעות חוק חשובות (בפרט ההצעות לחוק דיני ממונות ולתיקון פקודת הקרקעות) ושל הספרות העיונית בתחום. הדיון בסוגיות השונות ממחיש את טענתו המרכזית של המחבר כי דיני הקניין בישראל ניצבים על פרשת דרכים בין שתי תפיסות של קניין. קניין על פרשת דרכים מבהיר כיצד זיהויים של קולות מנוגדים אלה בדיני הקניין וליבון ההבדלים ביניהם מסייעים להבנה טובה יותר של פרטי הדוקטרינות הקניינות השונות במשפט הישראלי.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherרמות - אוניברסיטת תל אביב
Number of pages607
ISBN (Electronic)9652744050
ISBN (Print)9652744050
StatePublished - 2005

ULI Keywords

  • uli
  • Civil law -- Israel
  • Civil rights -- Israel
  • Condominiums -- Law and legislation -- Israel
  • Property -- Israel
  • Property -- United States
  • Real property -- Israel
  • Real property -- United States
  • Right of property -- Israel
  • Right of property -- United States

Cite this