קהילה, מרחב, סובייקט - תזות על משפט ומרחב

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מהו תפקידו של ניתוח מרחבי באנליזה משפטית? ומהו תפקידו של המשפט ביצירת התנאים המאפשרים תופעות מרחביות כגון היפרדות בין חברי קבוצות אתניות, דתיות ולאומיות שונות? ובאופן ספציפי עוד יותר, מהו תפקידו של משפט השלטון המקומי בהבניית המרחב - הפיזי, החברתי והמנטלי - שבו חיים הישראלים בימינו? מאמר זה עונה על שאלות אלה, תוך שהוא מתמקד בהצגת הכלי המתודולוגי של אסכולת המשפט והמרחב (או "הגאוגרפיה המשפטית"). המחבר עוסק בשאלות אלה תוך התמודדות אוהדת וביקורתית עם ספרו החשוב של יששכר רוזן-צבי, Taking Space Seriously: Law, Space and Society in Contemporary Israel, שבו נפרס לראשונה באופן כה ממצה ניתוח מקיף של האופן בו המשפט תרם לעיצוב המרחב הישראלי. המאמר מאיר במיוחד את התרומה של משפט השלטון המקומי להבניית המרחב הישראלי ולאופן בו תופעות מרחביות שונות - היפרדות (סגרגציה) במגורים ובחינוך, פרבור, הקמת יישובים חדשים - קשורות זו בזו ונתמכות על ידי כללים משפטיים שונים. המאמר שם דגש בהיבט אותו מזניחים ניתוחים שונים של הקשר בין משפט למרחב: הסובייקט האנושי והאופן שבו כינונו משפיע על עיצוב המרחב ועל דינמיקות מרחביות שונות, ואף מושפע מאלה, בתורו (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)19-61
Number of pages43
Journalדין ודברים: כתב-עת משפטי בין-תחומי
Volume2
Issue number1
StatePublished - 2005

IHP Publications

 • ihp
 • Educational equalization
 • Ethnic groups
 • Law and geography
 • Law and socialism
 • Local government
 • Multiculturalism
 • Social isolation
 • Space and time
 • Suburbs
 • התבדלות חברתית
 • מרחב
 • משפט וגיאוגרפיה
 • משפט וחברה
 • פרברים
 • קבוצות אתניות
 • רב-תרבותיות
 • שוויון הזדמנויות בחינוך
 • שלטון מקומי

Cite this