קבוצת עבודה בנושא היבטים פדגוגיים של למידה מקוונת

Research output: Book/ReportReportpeer-review

Abstract

נייר זה נכתב על ידי קבוצת חוקרים מאוניברסיטאות ומכללות שונות בארץ. הקבוצה נדרשה לתת את הדעת לשני
מצבים: הבחנה בין למידה מרחוק לשעת חירום לעומת משולבת בשעת בידוד חלקי או בשגרה. על כן, נעשתה הבחנה
טרמינולוגית בין למידה מרחוק מהבית )learning distance, based-Home )למתווה של מצב בידוד בשעת חירום; לבין
למידה מקוונת )learning Online )למתווה של מצב משולב/ מעורב בכתות ובבתים )מתאים גם לשגרה אך במינונים
שונים(. למידה מקוונת באמצעות האינטרנט יכולה להתקיים גם בכתות ולא רק מרחוק.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherירושלים : משרד החינוך, לשכת המדען הראשי
Number of pages11
StatePublished - 2020

Cite this