צעדים לקידום שקיפות סביבתית : המלצות לרשות המקומית: דו"ח פעילות הקליניקה למדיניות סביבה 2011

תמר נויגרטן, דורית קרת (Editor)

Research output: Book/ReportReport

Abstract

המסמך מבקש לסייע לרשויות המקומיות בישראל בבואן לממש את דרישות תקנות חוק חופש המידע (העמדת מידע על איכות סביבה לעיון הציבור) ולעודד אותן לקדם שקיפות סביבתית ברשות. הוא מתבסס על עבודת מחקר שבוצעה במסגרת הקליניקה למדיניות סביבה באוניברסיטת תל אביב, בהנחייתה האקדמית של ד"ר דורית קרת ובהנחייתה המקצועית של תמר נויגרטן. הרציונל העומד בבסיס תקנות חופש המידע הסביבתי הוא גיוס תושבים, ארגונים, תעשיות וערים לפעילות משותפת למען הסביבה, מתוך ההבנה כי מידע סביבתי הוא תנאי לפיתוח מודעות סביבתית ולגיבוש מדיניות סביבתית. ניהול סביבתי המתבצע תוך שיתוף פעולה בין כלל השחקנים הפועלים בשדה העירוני, ותוך ניצול הידע המקומי, היצירתיות והכישורים של שחקנים אלה, יוכל לסייע במיתון ההשלכות הסביבתיות השליליות, ולחזק את האפשרות לפעולה משותפת לטובת הסביבה.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherאוניברסיטת תל אביב, הקליניקה למדיניות סביבה
Number of pages43
StatePublished - 2011

Keywords

  • Local government and environmental policy -- Israel
  • Environmental management -- Israel
  • Transparency in government -- Israel
  • ניהול הסביבה -- ישראל
  • שלטון מקומי ומדיניות סביבתית -- ישראל
  • שקיפות בשלטון -- ישראל

Cite this