צירוף צדדים זרים להליך המשפטי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה בוחן מהם הקריטריונים הראויים לצירופם לתביעה של צדדים שלא צורפו כתובעים או כנתבעים בכתב התביעה. הכלל הבסיסי הוא שהתובע הוא אדון התביעה והוא שקובע את עילות התביעה, הסעדים המבוקשים והצדדים לתביעה. צירופם של צדדים שלא נכללו בכתב התביעה הוא חריג לכלל זה. לכן, כדי להגדיר את הקריטריונים הראויים לצירוף יש לנתח את הרציונל לכלל הבסיסי ואת הנסיבות שבהתקיימן ראוי לחרוג ממנו. המחבר מציע להתחשב בעקרון שהוא מכנה "עקרון הייצוג". על פי עקרון זה, יש לצרף צד להליך אם יש חשש שהתביעה עלולה לפגוע באופן משמעותי באיננטרס שלו ואם אותו אינטרס אינו מיוצג על ידי אף אחד מהצדדים להליך.
Original languageHebrew
Title of host publicationספר שלמה לוין (קובץ)
Publisherהמכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר
Pages171-226
Number of pages56
ISBN (Print)9789654421034
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Actions and defenses
  • Attorney and client
  • Conduct of court proceedings
  • Law -- United States
  • ארצות הברית -- משפט
  • השתק (משפט)
  • ייצוג משפטי
  • סדר דין
  • תביעות משפטיות

Cite this