ציון בציונות: המדיניות הציונית בשאלת ירושלים 1937-1949

Research output: Book/ReportBook

Abstract

הפרקים המובאים בספר זה הם ניסיון ללמוד את תולדות המדיניות הציונית בשאלת ירושלים משנת 1937, שעה שהבריטים הציעו לעשותה לאי של שלטון המנדט בין המדינה היהודית לבין זו הערבית, דרך הרעיון לחלק את ירושלים, ההסכמה הציונית לבינאום העיר ערב מלחמת העצמאות, וגמור בהכרזה על ירושלים כבירת מדינת ישראל בדצמבר 1949. מדוע אימצה הסוכנות היהודית את רעיון חלוקתה של העיר? האם היה הוויתור על ירושלים בשנת 1947, ויתור כן? התיתכן "ציונות ללא ציון"? במרכז הדיון - מקומם של המלחמה והמצור על ירושלים במלחמת העצמאות בגיבושה של המדיניות הציונית-ישראלית המעשית בשאלת ירושלים. בשאלות אלה ואחרות מטפלים פרקי מחקר אלה. האירועים המדיניים והצבאיים הקשורים בירושלים מתוארים כמקשה אחת, כחלק מתהליך שראשיתו וסופו בחלוקתה של ירושלים. -- מן הכריכה האחורית
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherמטכ"ל - קצין חינוך ראשי - גלי צה"ל; משרד הביטחון - ההוצאה לאור
Number of pages141
ISBN (Electronic)9650505989
StatePublished - 1992

Publication series

Nameספריית אוניברסיטה משודרת
Publisherמטכ"ל - קצין חינוך ראשי - גלי צה"ל; משרד הביטחון - ההוצאה לאור

ULI Keywords

  • uli
  • Jerusalem (Israel) -- History -- 20th century
  • Jews -- Zionism
  • Zionism
  • Zionist movement
  • ציונות
  • الصهيونية

Cite this