ציוויים מדומים, שקרים מועילים ואמון הציבור: פרק בפילוסופיה של ההלכה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המאמר היא לעמוד על טעם מרכזי לקביעת הלכות וציוויים מדומים, שעניינו חיזוק אמונו של הציבור בהלכה. להבהרת הטיעון ולביסוסו אבקש לעיין בדברי הרמב"ם ב'מורה נבוכים' בעניין טעמיהם של חוקי הקורבנות, אשר יוכלו להדגים את תפקידם האפשרי של ציוויים מדומים. בתוך הדברים יתבררו גם מקצת מההשלכות הנורמטיביות העשויות לנבוע מטיבם המיוחד של היגדים נורמטיביים מדומים, בעיקר במרחב הפרטי. פרשנות הרמב"ם לחוקי הקורבנות משמשת במאמר כדוגמא לביסוס הטענה המושגית והפרשנית בדבר אפשרות קיומם של היגדים הלכתיים שנחזים לכיוון התנהגות, כאשר לאמיתו של דבר, הם נועדו להעביר לנמעני ההלכה מסר נרטיבי על חשיבות הקרבת הקורבנות ועל טבעו הנצחי של החוק האלוהי. ייתכן שמהלך פרשני דומה אפשרי גם ביחס לגופי הלכה אחרים, אף על פי שהוא אינו מקבל גיבוי בשיח ההלכתי המציג את ההלכה למעשה כמחייבת ותקפה. מטרת המאמר הינה להצביע על כך שפרשנות כזו אפשרית מבחינה מושגית ונורמטיבית. המאמר מתייחס גם להבחנה בין הלכה להלכה למעשה ויחסה למודל המוצע, וכן להבחנה בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי.
Original languageHebrew
Pages (from-to)261-282
Number of pages22
Journalדיני ישראל
Volume35-36
StatePublished - 2021

IHP Publications

 • ihp
 • Commandments (Judaism)
 • Commandments, Six hundred and thirteen
 • Hermeneutics
 • Jewish law
 • Jewish law -- Philosophy
 • Privacy
 • Public spaces
 • Sacrifice -- Judaism
 • Trust
 • Trust -- Social aspects
 • אמון הציבור
 • הלכה
 • טעמי המצוות
 • מרחב ציבורי
 • משה בן מימון (רמב"ם) -- מורה נבוכים
 • פילוסופיה של ההלכה
 • פרטיות
 • פרשנות
 • קורבנות (יהדות)
 • תרי"ג מצוות

Cite this