'צדק סביבתי' בעיר המחר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר מובאת המשגתו של המחבר את המושג 'צדק', כאשר הוא כורך אותו בנושאי סביבה, ומשם הלאה ל'צדק סביבתי', שהוא מונח שנוי במחלוקת, בשל הבעייתיות בהגדרת מהותה של הסביבה, כמו גם בשל ריבוי הפרשנויות למונח צדק עצמו. במאמר דן המחבר ביחס שבין הזכות לסביבה נאותה לבין 'צדק סביבתי' המבוסס על שתי זכויות חוקתיות - הזכות לשוויון והזכות להליך הוגן. לטענתו, הזכות לאיכות סביבה נאותה הינה זכות מוחלטת, בעוד שצדק סביבתי הינו מושג הנתון לפרשנויות, עם זאת, המחבר גורס כי הדיון בצדק סביבתי מן הראוי שיתייחס לצדק ההליכי והחלוקתי כאחד, שכן כל אחד מהם עונה על מרכיב אחר של הבעיה. בנוסף, מראה המחבר כי יש לחזור לפרשנות המקורית של המושג ולהחילו רק על מפגעים סביבתיים הקשורים לסביבה הפיזית ולא על טובין - גם אם אלה קשורים לסביבה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationערי המחר
Place of Publicationתל אביב
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד ואוניברסיטת תל אביב
Pages41-60
Number of pages20
ISBN (Print)9789650207113
StatePublished - 2014

IHP Publications

 • ihp
 • Cities and towns
 • Environmental justice
 • Environmental quality
 • Equality
 • Social justice
 • Sustainability
 • Urbanization
 • איכות הסביבה
 • עיור
 • ערים
 • צדק חברתי
 • צדק סביבתי
 • קיימות
 • שוויון

RAMBI Publications

 • rambi
 • Cities and towns -- Israel -- Environmental conditions
 • Environmental justice -- Israel
 • Social justice -- Israel

Cite this