פתוח לכל – שימוש במשאבים חינוכיים פתוחים בקרב מורי מדע וטכנולוגיה

דפנה מינס-אבידוב, ענת כהן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הנגישות למשאבים חינוכיים רבים ומגוונים למשתמשים בכלל ולמורי מדע וטכנולוגיה בפרט הביאה לשינוי משמעותי בעבודתם של מורים. מורים בישראל נדרשים לשלב פדגוגיות חדשניות באמצעות שילוב של עולמות תוכן, ספרים, כלים וסביבות דיגיטליות בהוראה, בלמידה ובהערכה ובכך הופכים להיות שותפים לעיצוב תוכנית הלימודים שלהם תוך שילוב משאבי הוראה מגוונים ליצירת רצפי הוראה. מטרת המחקר הנוכחי לבחון את השימוש שעושים המורים במשאבי ההוראה הפתוחים ברשת בכלל ובמשאבים באתר 'מטר' בפרט ואת אופן השימוש שלהם במשאבים אלו. במחקר השתתפו 66 מורים למדע וטכנולוגיה המלמדים בבתי ספר יסודיים ברחבי הארץ, אשר התבקשו לענות על שאלון מקוון. השאלון כלל שאלות סגורות ושאלות פתוחות המתייחסות לסוג המשאבים ולאופן השימוש במשאבים אלו . הממצאים שהתקבלו מעידים על שימוש גורף במשאבים פתוחים ברשת. אופן השימוש במשאבים מעיד על שימוש בהם כפי שהם, אך גם על שימוש מושכל יותר, הכולל התאמת המשאבים ושילוב של משאבים שונים, כדי שיענו על צורכיהם המקצועיים. נמצא כי חשיפה והתנסות במשאבים הפתוחים בהשתלמויות או שיתוף על ידי קולגות משפיע באופן משמעותי על השימוש במשאב. לממצאים אלו יש חשיבות רבה בהבנת אופן השימוש של מורים במשאבים פתוחים בעבודתם ובחסמים המונעים מהם להשתמש במשאבים. כל זאת, במטרה לבצע התאמה לצורכיהם ולמציאת דרכי פעולה מעשיים להגברת השימוש במשאבים המפורסמים באתרים ממשלתיים ובאתרים אקדמיים ייעודיים במדע וטכנולוגיה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: אינה בלאו, אבנר כספי, יורם עשת-אלקלעי, ניצה גרי, יורם קלמן, תרצה לוטרמן)
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
Pages16 (2021), 230ע-238ע
Number of pages223
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Electronic information resources
  • Instructional and educational works
  • Internet searching
  • Science -- Study and teaching
  • Teachers
  • Web sites

Cite this