פרטיות חוקתית

Research output: Book/ReportBook

Abstract

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע כי "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו". נוסח זה נוסף לחוק היסוד ברגע האחרון של דיוני הכנסת, והדיון בו הסתכם בהערה קצרה: "הצעה טובה". הפרטיות מאפשרת לכל אחד ואחת מאיתנו ליצור מרחב פרטי סביבנו. זהו מרחב פיזי, וירטואלי, אינטלקטואלי ונפשי. המרחב הזה חיוני למימוש העצמיות שלנו, ולפיתוח האישיות והזהות, הוא דרוש כדי שלא נחייה תחת צילו של מבט סמוי מנטר וממשטר; הוא דרוש כדי שנוכל לפתח יחסים בריאים של זוגיות או יחסים מקצועיים, כדי שנוכל לתפקד כחלק מהקהילה ולא לעומתה, וכדי שנוכל לפעול ולחיות כולנו ביחד, במסגרת המדינתית. ספר זה בוחן את משמעותה של הפרטיות החוקתית: את יחסי המדינה ואזרחיה, בקשר לזכות היסוד החוקתית לפרטיות. הדיון בוחן מקרוב את הצדקותיה של הפרטיות בכלל ושל הפרטיות החוקתית בפרט, עומד על אתגריה הרבים, ובוחן כיצד התפתחה בחקיקה ובפסיקה בישראל. הספר מציע דיון ביקורתי ב"מדריך הפעולה החוקתי" שגובש בפסיקת בית המשפט העליון, ומראה כיצד המבנה האנליטי של מדריך זה חורק בעת היישום לפרטיות – ופוגע בה. מתוך זה, עולות הצעות לתיקונים. הלחצים על הפרטיות רבים. בעִתות מלחמה ובעִתות משבר, במאבק בפשיעה ובחתירה לחדשנות. אנחנו נאבקים על פרטיותנו יום יום מול תאגידי מידע, ... [long field truncated]
Original languageHebrew
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו הוצאה לאור בע"מ
Number of pages474
ISBN (Print)9789654422468
StatePublished - 2023

Publication series

Nameפרסומי הפקולטה למשפטים (אוניברסיטת בר-אילן)
Publisherנבו הוצאה לאור בע"מ

ULI Keywords

 • uli
 • ישראל -- חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981
 • Data protection -- Law and legislation -- Israel
 • Electronic surveillance -- Law and legislation -- Israel
 • Human rights -- Israel
 • Personality (Law) -- Israel
 • Privacy, Right of -- Israel
 • Technological innovations -- Law and legislation -- Israel
 • Technology and law -- Israel
 • זכויות האדם -- ישראל
 • حقوق الإنسان -- إسرائيل
 • אישיות (משפט) -- ישראל
 • ישראל -- חק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981
 • Human rights -- Israel -- Videorecordings
 • Human rights -- Israel -- Addresses, essays, lectures

Cite this