פסולי עדות, בין ההלכה התנאית למשפט הרומי: ארכיאולוגיה של מוסד משפטי

אורית מלכה

  Research output: Contribution to journalArticle

  Abstract

  המאמר עוסק ברשימת פסולי העדות התנאית המפורסמת - "המשחק בקובייה, המלווה בריבית, מפריחי יונים וסוחרי שביעית". במקום הסברים קודמים שגרסו כי הללו נפסלו לעדות משום שנחשבו "מעין גזלנים", החשודים להעיד עדות שקר עבור בצע כסף, המאמר מציע כי ההיגיון המארגן של הרשימה נטוע בהקשר יווני־רומי שבבסיסו עומד האידאל הפוליטי של שליטה עצמית. המאמר גם טוען כי בעיצוב דיני הפסילה לעדות השתמשו התנאים במודל הלקוח ממוסד האינפמיה (infamia ) הרומי, מוסד משפטי שעיקרו פגיעה במעמד האזרחי ובכושר הפוליטי של מי שנחשבו לוקים בהעדר שליטה עצמית. היבט מרכזי של הפגיעה בכושר הפוליטי של נושאי האינפמיה במשפט הרומי היה השוואת הסטטוס שלהם לזה של נשים; ואכן, גם התנאים משווים את מעמד הפסולים המנויים ברשימה למעמדן של נשים לעניין עדות. מסקנת המאמר היא שבעיצוב דיני הפסילה לעדות שלהם אימצו התנאים את ההיגיון המארגן של האינפמיה הרומית, שבמסגרתו כשרות לעדות נתפסה לא רק כעניין פרובטיבי (probative ,הקשור להוכחה, proof ) אלא גם, ואולי בעיקר, כסטטוס פוליטי. (מתוך המאמר)
  Original languageHebrew
  Pages (from-to)76-120
  Journalבפרט ובכלל
  Volume5
  StatePublished - 2019

  Cite this