פיתוח פרויקט להעלאת המודעות והידע בנושא הפרעת ויסות חושי בקרב מרפאים בעיסוק במסגרות בריאות הנפש

מוריה טרבלסי, נגה זיו, תמי בר-שליטא

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: הפרעת ויסות חושי (SMD)‏ Disorder Modulation Sensory מוגדרת כקושי בוויסות ובארגון של התגובות ההתנהגותיות לגרייה חושית באופן התואם לדרישות הסביבה. שכיחות ההפרעה בקרב מתמודדים עם מחלות נפש גבוהה. אף שיש דיווח על פיתוח התערבויות ייחודיות ל-SMD במסגרות בריאות הנפש, ואף שיש עדויות ליעילות של חלקן, בפועל נראה שיש פער בין הידע בספרות למידת היישום הקליני על ידי מרפאים בעיסוק במסגרות הטיפול והשיקום. מטרת המאמר לתאר את תהליך הערכת הצרכים שהביא לפיתוח פרויקט בנושא. שיטה: תהליך הערכת הצרכים כלל ראיונות עם מרפאות בעיסוק עמיתות ובתפקידי מטה ובנוסף נערך סקר למרפאים בעיסוק העובדים במגוון מסגרות בריאות הנפש לאוכלוסייה הבוגרת (65=N). בראיונות עלתה הסכמה לגבי היעדר מודעות ולגבי הצורך במתן ידע בנושא SMD במסגרות בריאות הנפש. תוצאות הסקר הציגו היעדר ידע וכלים למתן מענה לקשיים בוויסות חושי: %65 דיווחו כי ברשותן ידע מועט, %78 דיווחו שאינן עושות שימוש בגישות התערבות חושיות. %94 מן המשיבות הביעו עניין להרחיב ידע בנושא. הערכת הצרכים הוכיחה שיש צורך בפיתוח פרויקט שיספק ידע בנושא. תוצר הפרויקט: פותחו חוברת והרצאה מלווה בעבור מרפאים בעיסוק. החוברת מספקת ידע על SMD בכלל, ועל הפרעת ויסות חושי בבריאות הנפש בפרט. מטרת ההרצאה: היכרות והטמעת השימוש בחוברת. ההשלכות הקליניות הצפויות: יישום התערבויות בריפוי בעיסוק המערבות התייחסות להיבט החושי במסגרות בריאות הנפש בארץ. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)H158-E172
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume26
Issue number2
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Mental health
  • Occupational therapy
  • Sensory disorders

Cite this