פארק תעשיות נ.ע.מ כמרחב חיים אזורי: חזון, תכנית אסטרטגית וקווי תכנון

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

"נייר עבודה זה נכתב במסגרת עבודת הייעוץ של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב ... עבור מנהל אזורי תעשיה במשרד הכלכלה והתעשייה ... יוזמה זו היא חלק ממגמה רחבה יותר בעולם המבקשת לבחון מחדש את הממשק בין ייצור ופיתוח ולהשיב את הייצור למדינות המפותחות". -- מההקדמה.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
PublisherLCUD - Labratory for contemporary Urban Design - אוניברסיטת תל אביב
Number of pages152
StatePublished - 2016

ULI Keywords

  • uli
  • Economic development -- Israel -- Negev
  • Industrial districts -- Israel -- Negev
  • Regional planning -- Israel -- Negev

Cite this