עקרונות לתוכנית לאומית למאבק בעוני - מרמת השטח לקבלת החלטות

רובי נתנזון, רועי לוי, רן סלבצקי

Research output: Book/ReportReport

Abstract

מטרתו של מתווה התכנית הלאומית למאבק בעוני המובא בחוברת זו היא לתת כלי מדיניות לאימוץ בידי מקבלי ההחלטות בישראל, בניסיונם לקדם את צמצום היקפי העוני ותחולתו בישראל. מתוך הבנה זו גובשה התכניות בשיתוף עם מקבלי החלטות, ובעיקר עם חברת הכנסת אורית זוארץ, מיוזמות הפרויקט. התכנית המוצעת בחוברת זו, אשר מתבססת על סקירה של תכניות דומות שאומצו במדינות אחרות ועל הידע והניסיון הנצבר של ארגוני החברה האזרחית מחולקת לשניים: ראשית, מוצע לטפל בתהליכי התכנון, קביעת המדיניות והבקרה על התהליכים הממשלתיים לצמצום העוני, על ידי הקמתה בחוק של רשות לאומית למאבק בעוני, המצוידת בכלים ובסמכויות המתאימים; שנית, מוצעת תכנית קונקרטית לקידום תעסוקה בשכר הוגן לקבוצות אוכלוסיה ייעודיות. - כריכה אחורית תחולת העוני בישראל נמצאת במגמת עלייה מתמדת וניסיונות ותהליכי מדיניות שנעשו במשך השנים להתמודד עם בעיית העוני בישראל, העלו חרס ולא הצליחו בשינוי מגמה זו. בחוברת זו מובאת תפיסה חדשנית ושונה מתהליכים שנוסו עד כה. הרעיון העומד בבסיסה הוא יציאה מדפוסי החשיבה ומתהליכי קבלת ההחלטות הקיימים, אשר מתבצעים בחדריהם של מקבלי ההחלטות ולעתים במנותק מההתרחשות בשטח, וניסיון לגבש מתווה אחיד, לאומי, יעיל ואפקטיבי לתכנית מדיניות לאומית למאבק בעוני, מתוך למידה מארגוני השטח המסייעים כעניין שבשגרה לאוכלוסייה ענייה. התוכנית שמה דגש על הרכב האוכלוסייה הייחודי במדינת ישראל, ובעיקר על קבוצות בהן העוני נפוץ בהרבה מהממוצע הארצי - כגון המגזר הלא יהודי והאוכלוסייה החרדית.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל-אביב; הרצליה
Publisherמרכז מאקרו לכלכלה מדינית; קרן פרידריך אברט ישראל
Number of pages26
ISBN (Print)9789657523230
StatePublished - 2012

ULI Keywords

  • uli

Cite this