עמדות מורים למתמטיקה אודות השתלמויות מקוונות והגורמים המניעים אותם להשתתף בהשתלמויות אלו (פוסטר)

סיגלית רחום, ענת כהן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מטרת מחקר זה היא לבחון את עמדותיהם של מורים למתמטיקה כלפי תרומת ההשתלמויות מקוונות, ולהבין את הגורמים המניעים אותם להשתתף בהן, זאת על מנת להתאים את אופי ההשתלמויות והתכנים לצורכיהם. בהתאם לכך, שלוש שאלות מרכזיות במחקר זה: 1. על אילו צרכים עונה ההשתלמות המקוונת? 2. מהן עמדות המורים כלפי תרומת ההשתלמויות מקוונות? 3. מהם הגורמים המשפיעים על שביעות רצון המשתלמים, העשויים להוביל לחזרתם לקורס מקוון? שדה המחקר הינו 7 קורסים מקוונים במתמטיקה למורי בית-הספר היסודי בכיתות ג'-ו'. השתלמויות אלו ניתנות מטעם מטח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית). ההשתלמויות המתוקשבות הופעלו במערכת ניהול הלמידה Moodle. המחקר נערך באמצעות מתודולוגיה משולבת כמותית ואיכותנית. במסגרת המחקר הועבר שאלון מתוקשב למורים הבוחרים בהשתלמויות מקוונות. בנוסף, נערכו ראיונות עומק חצי מובנים עם מורים.
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages12 (2017), 286ע-285ע
Number of pages274
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Computer-assisted instruction
  • Teachers
  • Teachers -- In-service training

Cite this