עמדות כלפי מוות: השוואה בין אחיות לעובדות סוציאליות

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

אחיות ועובדות סוציאליות שמטפלות בחולים בסוף חייהם, נחשפות באופן אינטנסיבי לתופעת המוות. המחקר המדווח במאמר בוחן את עמדותיהן של עובדות סוציאליות כלפי המוות בהשוואה לעמדותיהן של אחיות. הרציונל למחקר מבוסס על ההבנה כי רק איש מקצוע המודע לעמדותיו כלפי המוות יכול להעניק טיפול אחראי ומקצועי למטופל בשלבי חייו האחרונים. תוצאות המחקר מראות שבקרב כלל משתתפות המחקר לא נמצאו עמדות קיצון (עמדות חיוביות מאוד או שליליות מאוד) כלפי המדדים המרכיבים את תופעת המוות. עם זאת נמצאו הבדלים מובהקים בין שני המקצועות במדדים של מוות כמפלט מסבל, הימנעות ממוות ותפיסת מוות כמעבר לחיים אחרים. כלומר הפרופסיה יש בה כדי לתרום לאופן תפיסתו של הפרט את תופעת המוות. מסקנות המחקר עוסקות במאפיינים הייחודיים של הסיעוד בכלל וסיעוד אונקולוגי בפרט, למול מאפייני מקצוע העבודה הסוציאלית. אפיונים אלו מאפשרים הבנה על האופן הייחודי שבו מבנה האחות את עמדותיה כלפי המוות, בהשוואה לעמדותיה של העובדת הסוציאלית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)6-14
Number of pages9
Journalביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל
Volume19
Issue number1
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Attitude (Psychology)
  • Death
  • Nurses
  • Social workers

Cite this