עמדות כלפי גישור בפליליים והמוטיבציה לעסוק בגישור בקרב קציני מבחן למבוגרים בישראל

אתי ג'יברה בר-שוע, עידית וייס-גל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר המוצג במאמר בוחן את עמדותיהם של קציני מבחן למבוגרים ביחס להליך הגישור בפליליים ואת המוטיבציה שלהם לעסוק בגישור. הממצאים מצביעים על כך קציני המבחן ראו בגישור הליך בעל תרומה חיובית הן לנפגעי עבירות והן למבצעיהן, והביעו מוטיבציה גבוהה להיות מגשרים. עם זאת, נמצא כי קציני המבחן סברו כי הליך הגישור הוא בעל תרומה חיובית רבה יותר לנפגעי העבירות מאשר למבצעיהן, וזיהו השלכות שליליות אפשריות של הגישור הן על נפגעי עבירות והן על מבצעיהן. קציני המבחן סברו גם כי הליך הגישור מתאים במידה הרבה ביותר לעוברי חוק שזוהי עבירתם הראשונה והיחידה, והם ייחסו לגישור תרומה פחותה יותר בהתייחס לפן הרגשי הן של נפגעי עבירות והן של מבצעיהן. תפיסת תרומת הליך הגישור לקורבן ולפוגע, רמת ההיכרות עם תחום הגישור והמגדר היו המשתנים שתרמו במידה הרבה ביותר להסבר השונות של המוטיבציה לעסוק בגישור. Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)285-314
Number of pages30
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume27
Issue number2
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Probation officers
  • Restorative justice
  • Victims of crimes

Cite this