על תרומת החנפים ממזרח איראן לשריעה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחברת עוסקת בתרומת החנפים ממזרח איראן לשריעה, ההלכה המוסלמית. מתוך עיון מדוקדק בספרות הלכה חנפית מהמאה השלישית/ התשיעית ועד לאימפריה העותמאנית היא מנתחת את התהליך שבו פסיקות הלכה מקומיות ממזרח איראן ומטרנסאוקסניה נכנסו לספרות ההלכה החנפית וערערו את ההגמוניה העיראקית ששלטה בכיפה עד למאה השישית/השתים-עשרה. תהליך הפיכת הגרסה המזרח-איראנית של פסיקות הלכה זו המקובלת ברחבי עולם האסלאם חל במקביל להגירת חנפים תורכים ופרסים - הן שליטים הן מלומדים - ממזרח איראן וטרנסאוקסניה למרכזיו של עולם האסלאם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationעיונים בערבית ובאסלאם (קובץ בעריכת איתן קולברג ומיכל בירן)
Place of Publicationירושלים
Publisherהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
Pages40-65
Number of pages26
ISBN (Print)9789652082367
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Iran
  • Islamic law
  • Shiites
  • איראן
  • משפט מוסלמי
  • שיעים

Cite this