על ריבוי מוסדות קנייניים ואוטונומיה: מאמר תגובה על ספרו של חנוך דגן "תאוריה ליברלית של קניין": [מאמר ביקורת]

Research output: Contribution to journalArticle

Cite this