על חובת הגילוי של הבורר ועל כוחה של הסכמת הצדדים בהליכי בוררות ן

יורם דנציגר, Yoram Dantsiger, אלי בלכמן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

במאמרה "משפט ומשחק - בין 'הסוחר מוונציה' ל'התקלה'" עומדת פרופסור נילי כהן על התקיימותם של כל הפגמים היסודיים בהליך השיפוטי שהתנהל בתביעתו של שיילוק כנגד אנטוניו במחזהו של ויליאם שייקספיר "הסוחר מוונציה". מובן כי אילו הופעלו כללי הפסלות הנוהגים בישראל כיום בהליך המשפטי שהתנהל בתביעתו של שיילוק-המלווה את אנטוניו-הערב, ברי כי היה על "השופטת" לפסול עצמה, שכן היה לה אינטרס אישי במושא הדיון ובתוצאותיו. מחברי המאמר מבקשים לבחון ברשימה זו האם דין דומה אמור לחול בהליכי בוררות, אך יבקשו להתמקד רק באחד משלושת הפגמים שצוינו לעיל - מה דינו של קשר ישיר ומהותי בין הבורר לבין אחד הצדדים בהליך שלפניו: האם על הבורר לחשוף מראש קשר כזה, ומה דינו של פסק הבוררות אם גילוי כזה לא בוצע?
Original languageHebrew
Title of host publicationמשפט תרבות וספר
Subtitle of host publicationספר נילי כהן
Editorsעופר גרוסקופף, שי לביא
Publisherאוניברסיטת תל-אביב, ההוצאה לאור ע"ש חיים רובין
Pages598-623
ISBN (Print)9789657241806
StatePublished - 2017

Cite this