על הדפסת תורת החסידות והגדרתה כקבלה שהפכה אתוס לאור משנתם של ר' מנחם מנדל מויטבסק ור' אברהם כץ מקאליסק

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הטענה שהחסידות היא קבלה שהפכה לאתוס התקבלה למעשה על ידי כל החוקרים, אולם שאלת מהותו של אתוס זה נשארה פתוחה. המאמר דן בהדפסת תורת החסידות והגדרתה כקבלה שהפכה אתוס לאור משנתם של ר' מנחם מנדל מויטבסק (בספרו 'פרי הארץ') ור' אברהם כץ מקאליסק באגרותיו. הבעיה הרוחנית שעמדה לנגד עיניהם של המגיד ממזריטש, ר' מנחם מנדל מויטבסקי חבריהם התמקדה בשאלה שהיא במהותה קיומית, ואילו הממד המיסטי היה אחד מאופני ההתמודדות עמה.
Original languageHebrew
Title of host publicationדרך ספר (קובץ בעריכת אבריאל בר-לבב, עודד ישראלי, יונתן מאיר, אברהם (רמי) ריינר)
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages317-332
Number of pages16
ISBN (Print)9789657778845
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Cabala
  • Hasidism
  • Mysticism -- Judaism
  • Printing, Hebrew
  • Shneur Zalman -- of Lyady -- 1745-1812

Cite this