עלויות ותועלות של שילוב האינטרנט בהוראה האקדמית: מה בין המדעים המדויקים ומדעי הרוח והחברה?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה מתאר יישום של כלי ניתוח חישובי להערכת העלויות והתועלות של הוראה אקדמית משלבת אינטרנט. העלויות והתועלות של 3,453 אתרי קורסים אקדמיים בקמפוס אוניברסיטת תל-אביב נותחו. קורסים אלו מייצגים תהליכים רחבי היקף של שילוב האינטרנט בהוראה ובלמידה בקמפוס ובכך מאפשרים הדגמה של ניתוח קמפוס שלם. ממצאי הניתוח מתוארים בהתייחס לסטודנטים, למרצים ולאוניברסיטה הן בהיבטים כלכליים ופדגוגיים. באמצעות כלי הניתוח החישובי הופקו קבצי פלט, בהם הוצגו העלויות והתועלות, שנבעו כתוצאה משילוב האינטרנט בהוראה בכל קורס במהלך סמסטר מנקודת מבט האוניברסיטה, מרצים וסטודנטים. ערכי העלויות והתועלות שהתקבלו כתוצאה מהחישובים סוכמו לארבעה סוגים של "מטבעות" (מטבעות יעילות = כסף; מטבעות איכות; מטבעות רגש; ומטבעות ניהול מידע). לכל אחד משלושת בעלי התפקידים. נמצא כי המרצים הם המשקיעים העיקריים בעוד שהסטודנטים הרבים, המשתמשים במערכת ניהול הלמידה קוצרים את מרב התועלות. כמו כן, ניכר כי האוניברסיטה בעבור השקעה לא רבה זכתה ביוקרה והמרצים הפיקו את התועלת הרבה ביותר בהיבטים של ניהול מידע. שונות גבוהה נמצאה בין הקורסים באשר לתועלות המופקות על ידי הסטודנטים והמרצים, כשבכל הממדים מרב התועלות הופקו במספר קטן של קורסים. נמצאו הבדלים בעלויות ובתועלות בין קורסים מפקולטות שונות (הפקולטות למדעים מדויקים למול הפקולטות למדעי הרוח והחברה). כלי הניתוח שמתואר במאמר ניתן ליישום במוסדות אחרים בקלות יחסית וכמעט באופן אוטומטי. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages110-118
Number of pages9
StatePublished - 2010

IHP Publications

 • ihp
 • Computer-assisted instruction
 • Cost effectiveness
 • Education, Higher
 • Universiṭat Tel-Aviv
 • Web sites
 • אוניברסיטת תל-אביב
 • אתרים באינטרנט
 • הוראה ולמידה מתוקשבות
 • חינוך גבוה
 • עלות-תועלת

Cite this