עיר-תעשייה: גיבוש מדיניות ממשלתית לשילוב תעשייה במרחב העירוני

טלי חתוקה, רוני בר, כרמל חנני

Research output: Working paper / PreprintWorking paper

Abstract

"הספר עיר-תעשייה, פרי המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב, הוא הספר השני בטרילוגיה על הנוף הבנוי בישראל. הספר הראשון, "שכונה-מדינה", ביקש להתחקות אחר היחסים התלויים בין המדינה והאזרח בסביבות המגורים. בספר הנוכחי יש ניסיון לחשוף את היחסים הגלויים והסמויים בין העיר והתעשייה בסביבות העבודה. הספר מתחקה אחר הזמניות והדינמיות של סביבות העבודה בישראל ומכיר בהן כזירה של אי ודאות בתוך הזמניות הזאת, כמתכננים, מבקשים הכותבים לחזק את המודעות ליחסים בין העובד למקום, בין העובד לעיר." -- כריכה אחורית
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherמעבדה לעיצוב עירוני - אוניברסיטת תל אביב
Number of pages29
StatePublished - 2014

Publication series

Nameנייר עבודה
Publisherמעבדה לעיצוב עירוני - אוניברסיטת תל אביב
VolumeGGI/2013

ULI Keywords

  • uli
  • City planning -- Israel
  • Industrial districts -- Israel
  • Industrial location -- Israel

Cite this