עומס בעבודת המורה: פרשנות, גורמים, השפעות ותכנית פעולה

Research output: Book/ReportReport

Abstract

בחלקו הראשון של דוח מחקר זה יוצג המחקר על עומס בעבודה, גורמיו והשפעותיו אשר התבצע בסקטורים תעסוקתיים שונים, ובכלל זה סקטור ההוראה בבית הספר. לאחר הצגת שיטת המחקר שהופעלה לשם מתן מענה לשאלות המחקר, יוצגו ממצאי המחקר העיקריים ויידונו המסקנות הנגזרות ממצאים אלה. הדוח חותם בהצגת מסקנות יישומיות להתמודדות אפקטיבית עם עומס העבודה בהוראה והשלכותיו השונות על עבודת ההוראה. --

ULI Keywords

  • uli
  • Teachers -- Job stress -- Israel

Cite this