עולמם הפוליטי של ילדים ובני-נוער

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"האדם הפוליטי" אינו נוצר יש מאין בהגיעו לגיל בו מוקנית לו בחוק הזכות לבחור ולהיבחר. עלומו הפוליטי של האזרח הבוגר מתגבש ומתעצב החל מגיל צעיר בהשפעתם של גורמי חיברות רבים. ספר זה פורש בפני הקורא את העיון והמחקר שהצטברו במהלך השנים לגבי תהליכי התהוותן של אורינטציות אזרחיות בקרב ילדים ובני-נוער. בחלקו הראשון של הספר נדון תהליך החיברות הפוליטי במדינות מערביות-דמוקרטיות ותיקות, בהן מסגרות המדינה והמשטר הדמוקרטי הן בעלות מסורת ממושכת. בחלק השני נסקר תהליך החיברות הפוליטי בישראל, כמדינה וכדמוקרטיה צעירה"--מן המעטפת האחורית.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherיחדיו
Number of pages226
StatePublished - 1984

ULI Keywords

  • uli
  • Political socialization -- Israel

Cite this