עובדים וזרים: הכלכלה הפוליטית של הגירת עבודה בישראל

אדריאנה קמפ, רבקה רייכמן

Research output: Book/ReportBook

Abstract

ישראל ניצבת בראש רשימת המדינות המתועשות המייבאות כוח עבודה זול. בשני העשורים האחרונים הגיעו אליה מאות אלפים של מהגרי עבודה מכל קצות תבל. יותר ממחצית מהגרי העבודה השוהים בישראל כיום הם עובדים לא מתועדים. מהו התהליך שאִפשר יצירת קטגוריה חדשה של לא אזרחים החיים בחצר האחורית של החברה בישראל? מהם יחסי הגומלין בין מציאות חדשה זו לבין הסכסוך הישראלי-פלסטיני? האם זרם העובדים מעצב מחדש את הכלכלה בישראל? באילו דרכים מתמודדות הממשלות בישראל עם מי שהפכו לניצבים קבועים במדינה ובחברה בישראל? שאלות אלה עומדות במוקד ספר זה, המביא לסיומן עשר שנות מחקר. מחברות הספר מציגות ניתוח היסטורי וחברתי-פוליטי של הגירת עבודה ומשלבות בו ראייה ביקורתית הגורסת כי אף שמדובר בתופעה גלובלית, הגורמים המאפשרים אותה קשורים בטבורם לתהליכים חברתיים, פוליטיים וכלכליים מקומיים. עובדים וזרים: הכלכלה הפוליטית של הגירת עבודה בישראל מיועד לחוקרים, לקובעי מדיניות, לפעילים חברתיים ולציבור
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר; הקבוץ המאוחד
ISBN (Print)9789650203979
StatePublished - 2008

Publication series

Nameסדרת הקשרי עיון וביקורת
Publisherמכון ון ליר בירושלים

ULI Keywords

  • uli
  • Foreign workers -- Israel
  • Illegal aliens -- Employment -- Israel
  • Labor market -- Israel
  • Labor supply -- Israel
  • Migrant labor -- Israel

Cite this