עדות, אזהרה והשבעה: בין המקרא לחז"ל

אורית מלכה

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Abstract

  מאמר זה יעסוק בתפקיד העדים בהליך המשפטי כפי שהוא משתקף בעיצוב דיני ההתראה בהלכה התנאית. המאמר דן באופן שבו דרישת האזהרה בידי העדים משליכה על הבנת תפקיד העדים כפי שהוא נתפס בספרות של תקופה זו, זאת תוך השוואה לתפיסות מקראיות בהקשר לתפקיד העדים לשבועה על רקע מאפיינים של מוסד הברית. לטענת מחברת המאמר, מאחורי האזהרה מסתתרת שבועה שמעביעים העדים את הנאשם, והביטוי "להעיד בפלוני" פירושו למעשה "להשביע את פלוני". המאמר מתייחס גם לפועל "להעיד" בעברית המקראית ובעברית של ימי התנאים וכן לפועל זה ביוונית, ומתייחס למקבילות מטקסטים נוצריים מוקדמים ומהברית החדשה. המשך המאמר עוסק בעדים מעידים כעדים משביעים תוך התייחסות לתפקידם של העדים ב'בשורה על פי מתי' פרק י"ח. סיום המאמר דן בסוגיה האם ההתראה היא השבעה.
  Original languageHebrew
  Pages (from-to)23-66
  Journalתעודה
  Volumeל"א
  StatePublished - 2021

  Cite this