עבר בסערה: מחלוקות על סוגיות היסטוריות בישראל

אייל נווה, עפרה פרי (Editor), עדי רופא (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"בשנים האחרונות נשחק מעמדו של הנרטיב הציוני. גילויים חדשים על העבר וביקורות המציירות אותו כהבניה שנועדה לשמר את ההגמוניה של קבוצה חברתית שלטת, קוראים תיגר על ראייתו כאמת היסטורית בלעדית. מערכת החינוך אינה יכולה עוד להתעלם מהשיח הגועש בשאלת הנרטיב ונאלצת להתמודד עם התקפות כלפיו הן מצד חוגים אקדמיים המתויגים "פוסט־ציוניים" והן מצד הממסד הפוליטי. הספר עבר בסערה דן במחלוקות על העבר בישראל ואף בוחן אותן לנוכח ויכוחים דומים המתנהלים בעולם. לעומת הסוברים שיש לטשטש אותן בפתרונות מאולצים, מציע המחבר לרתום אותן לטיפוח תפיסת עבר מרובת פרספקטיבות"--
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד; מכון מופ"ת
Number of pages307
ISBN (Electronic)9789650208134
StatePublished - 2017

Publication series

Nameקו אדום
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד; מכון מופ"ת

DanaCode

 • DanaCode
 • 003100062718

ULI Keywords

 • uli
 • Education -- Israel
 • Jewish nationalism -- Israel
 • Nationalism -- Israel
 • Israel -- Historiography
 • Israel -- History -- 20th century
 • ישראל -- היסטוריה -- המאה ה-20
 • إسرائيل -- التاريخ -- القرن ٢٠
 • Israel -- 20th century

Cite this