סוגי הספרות הערבית-היהודית בגניזת קאהיר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מברר את סוגי הספרות הערבית-יהודית הכלולים בגניזת קהיר. התמונה המתקבלת מהתפצלות האוסף מדגישה את הקשר שבין היישום החינוכי שהיה לכל סוג מסוגיו הספרותיים לנפיצותו בגניזה ואת מידת ההשפעה שהיתה למימד הפדגוגי על התפתחות אותו סוג. כמו כן, נותן האוסף ביטוי ייחודי לטעמיהם הספרותיים השונים והמגוונים של רבדים שונים בחברה היהודית בת התקופה
Original languageHebrew
Title of host publicationבין עבר לערב
Subtitle of host publicationהמגעים בין הספרות הערבית לבין הספרות היהודית בימי הביניים ובזמן החדש אחריות ערך יוסף טובי
Editorsיוסף טובי
Place of Publicationתל אביב
Publisherאפיקים
Pages9-26
Number of pages18
Volume1
StatePublished - 1998

IHP Publications

  • ihp
  • Cairo Genizah
  • Judeo-Arabic literature
  • גניזה קהירית
  • ספרות ערבית-יהודית

Cite this