סדר הרכישה של תנועות תחביריות בעברית

יוליה רזניק, נעמה פרידמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר זה בדק את סדר הרכישה של תנועות תחביריות שונות בעברית, באמצעות מטלה מובנית של חזרה על משפטים שבה השתתפו 60 ילדים בני 3;10- 2;2 (ובסה"כ חזרה על 4800 משפטים), ובאמצעות ניתוח מדגמי דיבור ספונטני של 61 ילדים בני 1:6-6:1 (27,696 פסוקיות). במטלת החזרה נמצא סדר קבוע ברכישת התנועות התחביריות השונות: תנועת A נרכשה ראשונה, לאחריה נרכשה תנועת Wh ואחרונה נרכשת תנועת פועל ל-C. בעוד שהשלב שילד נמצא בו בתהליך רכישת התחביר יכול להיות מתואר באופן מדויק באמצעות התנועות שכבר נרכשו ואלה שטרם נרכשו, גיל הנבדקים לא היה במתאם עם יכולתם לחזור על מבנה כזה או אחר. בניתוח הדיבור הספונטני נמצא אותו סדר של הופעת תנועות תחביריות: תנועת A של מושא של פועל אנאקוזטיבי לעמדת נושא מופיעה ראשונה, לאחר מכן מופיעים מבנים עם תנועת Wh ומשפטים משועבדים: ראשונות, כבר בגיל שנה וחצי, מופיעות שאלות Wh ואחריהן מופיעים יחידיו משפטים עם שעבוד לפועל, זיקות ומיקודים, ורק בסוף מופיעה תנועת פועל ל-C. בנוסף, ניתוח המדגמים העלה שסמן היחסה "את" נרכש בשלב מוקדם מאד, ושבניגוד לשפות רבות אחרות, בעברית הילדים לא הפיקו מבני סביל כלל. בשתי שיטות המחקר נמצא סדר זהה של רכישת המבנים התחביריים השונים, אך נמצאו הבדלים בין המתודולוגיות השונות: במטלת החזרה, ילדים שעדיין לא רכשו את המבנה עושים טעויות במבנה המשפט, ואילו בדיבור הספונטני ילדים נמנעים מהפקת מבנים שהם טרם רכשו, ולמשל כאשר הם מפיקים משפטי זיקה, הם כמעט אינם עושים טעויות דקדוקיות. מחקרים קודמים הראו שדוברי עברית מתקשים לפני גיל שש להבין משפטים עם תנועת Wh שבהם צירוף שמני מלא אחד חוצה צירוף שמני מלא אחר. בהתאם לכך, נמצא כי המשפטים עם תנועת Wh שהילדים מפיקים לפני גיל שש בדיבור הספונטני אינם כוללים צירוף שמני מלא שחוצה צירוף שמני מלא אחר. גם בדיבור הספונטני נמצא כי ישנו טווח גילים רחב שבו השונות ברכישת המבנים היא גדולה – ילדים שונים רוכשים את אותו מבנה בגילים שונים. עם זאת, ניתן היה לזהות עבור כל מבנה, את הגיל שממנו ואילך מרבית הילדים כבר מפיקים אותו (להוציא תנועת פועל שעדיין לא בגיל שנה וחצי, Wh התייצבה בטווח הגילים שנבדקו). לדוגמה, היו ילדים שכבר הפיקו שאלות בגיל שנה וחצי, אבל רק לאחר גיל שנתיים וחצי ניתן לומר שהרוב המכריע של הילדים (%92) הפיקו שאלות כאלה; זיקות ראשונות הופיעו בגיל שנתיים וחצי, ולאחר גיל שלוש וחצי מרבית הילדים (%82) כבר הפיקו משפטי זיקה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)109-168
Number of pages60
Journalשפה ומוח
Volume12
StatePublished - 2017

IHP Publications

 • ihp
 • Children
 • Grammar, Comparative and general -- Sentences
 • Grammar, Comparative and general -- Verb
 • Grammar, Comparative and general -- Vowels
 • Hebrew language -- Syntax
 • Language acquisition
 • Speech
 • דיבור
 • ילדים
 • מיומנויות לשוניות
 • משפט (דקדוק)
 • משפט זיקה (דקדוק)
 • משפט שאלה (דקדוק)
 • פעלים (דקדוק)
 • רכישת שפה
 • תחביר עברי
 • תנועות (פונטיקה)

Cite this