נשים קולטות נשים: תפקידן של נשים ותיקות בקליטת העלייה הגדולה בשנות החמישים, היסטוריה ותאוריה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מן התוכן: המאמר עוקב אחר מעורבותן של הנשים הוותיקות בקליטת נשים עולות בתקופת העלייה בשנות החמישים, בעיקר בתחומים ה"נשיים": היגיינה, טיפול בילדים ובמשק הבית. המאמר מציג את תחומי המעורבות של הנשים הוותיקות ואת זווית הראייה שלהן. הוא מתמקד בשאלות מדוע הוטל תפקיד זה על הנשים ומדוע קיבלו אותו על עצמן, מתאר את תנאי העבודה של הנשים, וחושף את עמדותיהן כלפי האוכלוסייה שבטיפולן ואת יחסיהן עם האוכלוסייה מעדות המזרח. כן בוחן המאמר עמדות שונות בעניין טיבה של מעורבות הנשים הוותיקות כפי שבאה לידי ביטוי בספרות המחקרית.
Original languageHebrew
Title of host publicationחברה וכלכלה בישראל :
Subtitle of host publicationמבט היסטורי ועכשווי
Editorsאבי בראלי, דניאל גוטווין, טוביה פרילינג
Place of Publicationבאר שבע , שדה בוקר
Publisherאוניברסיטת בן גוריון , יד יצחק בן צבי
Pages645-670
Number of pages26
Volume2
StatePublished - 2005

Publication series

Nameעיונים בתקומת ישראל
ISSN (Print)0792-7169

RAMBI Publications

  • rambi
  • Women -- Israel -- Social conditions
  • Immigrants -- Israel -- Social conditions
  • Immigrant absorption -- Israel

Cite this