נשים ערביות בשוק העבודה בישראל: מאפיינים וצעדי מדיניות

ערן ישיב, ניצה קסיר

Research output: Working paper / PreprintDiscussion paper

Abstract

עבודה זו בוחנת את מאפייני ההשתתפות בכוח העבודה של הנשים הערביות בישראל. שיעור ההשתתפות של הנשים הערביות בישראל נמוך ביחס לרמות השוררות בקרב נשים יהודיות בישראל ונשים במדינות מערביות. בסדרת מבחנים אמפיריים, העושים שימוש בשונות בין נשים בנקודת זמן ובשונות על פני זמן, מאפיין המחקר את הגורמים החשובים בהסבר דפוסי ההשתתפות של נשים אלו. השכלה גבוהה ומצב משפחתי חשובים בהסבר ההשתתפות כמו גם עמדות מודרניות וידע מודרני. העבודה מציעה שורה של אמצעי מדיניות להעלאת שיעור ההשתתפות, ועורכת סימולציה של מספר תסריטי השתתפות עתידיים ותרומתם הפוטנציאלית לתוצר.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherבנק ישראל - חטיבת המחקר
Number of pages58
StatePublished - 2012

Publication series

Nameסדרת מאמרים לדיון
Publisherבנק ישראל - חטיבת המחקר
No.2012.5

ULI Keywords

  • uli
  • Labor market -- Israel
  • Women, Palestinian Arab -- Employment -- Israel

Cite this