נשים כעדות מלחמה (1914-1918: סיפורי אחיות בהיבט אינטרטקסטואלי)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

עד כמה תלויה עדות בהקשרים אינטרטקסטואליים ועד כמה העדות אודות אירועים אשר נצפו במציאות מתווכת על ידי טקסטים קודמים? על מנת לבחון את האופן שבו השיח החברתי והספרותי מעצב את שיח העדות, מנתחת המחברת את עדויותיהן של אחיות מתקופת מלחמת העולם הראשונה. היא מבקשת להראות כיצד, במקרה ייחודי זה, ההישענות על טקסטים קודמים, כתובים ומדוברים, היא שאפשרה לנשים למסור "עדות מלחמה", סוגה שהייתה חסומה בפניהן עד אותו זמן.
Original languageHebrew
Title of host publicationאינטרטקסטואליות בספרות ובתרבות (קובץ בעריכת מיכאל גלוזמן ואורלי לובין)
Place of Publicationבני ברק
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages111-125
Number of pages15
StatePublished - 2012

IHP Publications

  • ihp
  • Intertextuality
  • Nurses
  • Witnesses
  • World War, 1914-1918
  • אחיות ואחים (רפואה)
  • אינטרטקסטואליות
  • ייצוג
  • מלחמת העולם הראשונה
  • עדות (משפט)

Cite this