נשים ומגדר בעיר הישראלית: המקרה של ירושלים: המקרה של ירושלים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר, העוסק בהבנת המשמעויות המגדריות ביחסי חילונים-חרדים בירושלים, אגב התמקדות ב"חומות הצניעות", מצביע על תופעת מרחוב השונות, במקרה זה על השונות הדתית חרדית, המתנגשת בזכותן של נשים חילוניות להשתמש במרחבים הציבוריים של העיר. מאמר זה מציג נקודת מבט זו של יחסי מגדר בעיר כפועל יוצא של יחסי הכוחות בין הרוב למיעוט כפי שהם באים לידי ביטוי באופן שבו מנוהלת העיר. כלומר, מתוך התמקדות בחיי היומיום בירושלים בהקשרים של הדרה מרחבית עירונית מגדרית ומדיניות תכנוניה ניהולית של העירייה. כמו כן, המאמר מתמקד בהבניה המרחבית מגדרית של שכונת מאה שערים בירושלים ובקשרים בין האידיאולוגיה שמאפשרת ניכוס, יצירה וקיום של מרחבים גבריים במרכז העיר לבין מעמדן של הנשים החילוניות בעיר הישראלית. דיון זה אינו עוסק רק בצרכים פרטיקולריים דתיים לעומת אוניברסליות חילונית מגדרית, אלא מבקש לבחון את הצרכים הפרטיקולריים של קהילות דתיות וחילוניות ואת קשרן לניהול העיר מנקודת מבט שונה. למרות הדיון הממוקד במקרה של מאה שערים, מבקש המאמר להעלות לדיון נושא כללי יותר שעיקרו ניהול עיר בעידן של רב תרבותיות שבו חיות זו לצד זו קבוצות פרטיקולריות שונות שצורכיהן מתנגשים לעתים. מתוך ניתוח זה עולה מטרה נוספת של המאמר והיא ניסיון להגדיר מהי עיר ישראלית בראייה מגדרית, אגב התייחסות לנקודות שהועלו במבוא לספר, דהיינו השפעת כוחות "מלמעלה" ו"מלמטה" על התפתחות המרחב הבנוי והמידה שבה מעוצב המרחב על ידי כוחות פוליטיים, כלכליים וחברתיים ממסדיים או על ידי כוחות מקומיים קהילתיים. לבסוף, המחברת מתמקדת בהגדרת מקומה של הזהות האזרחית, החברתית לאומית בניהול העיר ירושלים. היא מתייחסת לדרך שבה מתנהלים נושאים אלה בירושלים באמצעות בחינת ניהול מרחבים עירוניים בערים אחרות בעולם שבהן מתגוררת אוכלוסייה חרדית, ובאופן כללי יותר, באמצעות בחינת הניהול העירוני בעידן של רב תרבותיות כאשר קהילות בעלות צרכים מרחביים שונים, ולעתים מתנגשים, מנהלות את חייהן תחת פיקוח עירוני אחד כפי שקורה בערים רבות בעולם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationעיר ישראלית או עיר בישראל
Editorsטובי פנסטר, חיים יעקובי
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages135-153
Number of pages19
ISBN (Print)9650203524
StatePublished - 2006

IHP Publications

 • ihp
 • City planning
 • City planning -- Israel -- Jerusalem
 • Jerusalem (Israel) -- Population
 • Knowledge and learning
 • Mea Shearim (Jerusalem, Israel)
 • Orthodox Jews -- Relations -- Nontraditional Jews
 • Sex
 • Social isolation
 • Sociology, Urban
 • Ultra-Orthodox Jews
 • Women
 • הדרה חברתית
 • התבדלות חברתית
 • חילונים ודתיים
 • חרדים
 • ידע
 • ירושלים (יישוב עירוני) -- אוכלוסיה
 • מאה שערים (ירושלים)
 • מגדר
 • נשים
 • סוציולוגיה עירונית
 • תכנון ערים
 • תכנון ערים -- ירושלים

RAMBI Publications

 • rambi
 • Gender identity -- Israel
 • Mea Shearim (Jerusalem, Israel)
 • Ultra-Orthodox Jews -- Israel -- Social conditions
 • Women -- Israel -- Jerusalem
 • Women -- Israel -- Social conditions

Cite this