ניתוח שיח לימודי כיתתי בנושא המעגל דרך שתי עדשות תאורטיות: קומוגניציה של Sfard ו-SFL של Halliday

אחלאם ענאבוסי, מיכל טבח

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר זה מתמקד בניתוח שיח כיתתי בנושא המעגל דרך שתי עדשות תאורטיות: קומוגניציה של Sfard ו-SFL של Halliday. המחקר מראה דוגמה מפורטת לשיטת ניתוח שיח של מליאת כיתה במטרה לעקוב אחרי רוטינות הוראה של המורה מחד גיסא, ואחרי תהליך הלמידה שמתרחש בעקבות רוטינות הוראה אלו מאידך גיסא. שיטת הניתוח המוצעת היא חידוש יחסי, שכן היא מאפשרת הסתכלות נקודתית על ההתרחשויות בשיח הכיתתי באופן המשלב בין שני השחקנים העיקריים בתהליך ההוראה למידה - המורה והתלמידים שלה. ספציפית יש למחקר שתי מטרות מרכזיות. האחת היא לזהות את השגרות (הרוטינות) הפדגוגיות של מורת-המתמטיקה, ולנסות לזהות את הנרטיבים העומדים בבסיס פעולות אלה. השנייה לזהות אם התרחשה למידה ובאיזה אופן התרחשה, וזאת בעזרת חשיפה מפורשת של הנרטיבים המתמטיים של המורה ושל התלמידים. לצורך מענה על מטרות המחקר מחברות המאמר ניתחו שיעור בן 90 דקות שנערך בכיתה ו' שכוללת 20 תלמידים בבית ספר במחוז צפון. תוצאות המחקר מראות שמורת המתמטיקה השתמשה ברוטינות שבבסיסן נמצאים נרטיבים משלושה סוגים: מתמטיים-תכנים, חברתיים-רגשיים וארגוניים. נוסף לכך, מניתוח שני קטעים בשיעור התברר כי בשניהם התקיימה למידה. אפשר לטעון כי הנרטיבים המתמטיים המקובלים שזוהו אצל המורה יחד עם הפעולות הפדגוגיות, תרמו לתהליך הלמידה ולשינוי הנרטיבים של התלמידים לקראת הנרטיבים המקובלים. לעומת זאת, ראינו שלפעמים יש נרטיבים שמעכבים את תהליך הלמידה. תוצאות המחקר הן במעמד של השערות, שכדי לבססן יש צורך להמשיך ולעקוב באופן דומה אחרי המורה בכיתה זו למשך מספר שיעורים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)71-95
Number of pages25
Journalמחקר ועיון בחינוך מתמטי
Volume4
StatePublished - 2016

IHP Publications

 • ihp
 • Discourse analysis
 • Learning
 • Mathematics -- Study and teaching
 • Narration (Rhetoric)
 • School children
 • Teachers
 • חקר השיח
 • למידה
 • מורים
 • מתמטיקה -- לימוד והוראה
 • נרטיב
 • עיגולים
 • תלמידים

Cite this