ניתוח פעילות סטודנטים באתרי קורסים ככלי לניבוי הפסקת לימודים

חגית לימור, ענת כהן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בעת השימוש במערכות לניהול למידה נאספים נתונים על אודות פעילות המשתמשים בהן בכל רגע נתון בקובצי לוג. קובצי הלוג מתעדים את פעילות הלומדים, ומהווים בסיס נתונים חשוב בהבנת תהליכים המתרחשים בעת הלמידה המקוונת. מחקר זה מתמקד בניתוח הנתונים הנצברים בקובצי הלוג של מערכת ניהול הלמידה, Moodle , במטרה לבחון האם ניתן להתריע מפני נטישה מלימודי קורס מסוים ומלימודי התואר בכלל באמצעות ניתוח פעילות הסטודנטים באתר הקורס. במהלך המחקר חושבו משתנים שונים המגדירים את עוצמת הפעילות של הסטודנטים באתר, ונותחו קובצי לוג של 6 קורסים אקדמיים. בהמשך נבדק הקשר בין עוצמת פעילות הסטודנט באתר הקורס לבין סיום הקורס בהצלחה ובין המשך הלימודים בשנה"ל העוקבת. מניתוח הממצאים עולה כי בחינת נתוני השימוש הכולל במערכת בסוף התקופה אינה מאפשרת להתריע על אי סיום הקורס ו/או הפסקת לימודים. אולם, כאשר בוחנים את השינויים בפעילות הסטודנט במהלך תקופת הלימודים בקורס נמצא שאכן ניתן להתריע באמצעותם על פוטנציאל נשירה מהקורס ומהלימודים בכלל. קרי כאשר נבדקו הנתונים ברמה החודשית תוך כדי התקדמות הסמסטר, ו"סומנו דגלים" לגבי סטודנטים אשר זוהתה לגביהם התנהגות חריגה מקו פעילות יציב, הן ביחס לעצמם והן ביחס לקו הפעילות הכיתתי לאותה תקופה, ניתן היה לראות שאחוז ניכר מהסטודנטים שסומנו כסטודנטים פוטנציאלים לנטישה אכן לא סיימו את הקורס ו/או את לימודי התואר. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages86-93
Number of pages8
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • College students
  • Computer-assisted instruction
  • Education, Higher
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • חינוך גבוה
  • נשירה מלימודים על-תיכוניים
  • סטודנטים

Cite this