ניתוח דפוסים של ביטוי רגשי בקרב קהילת לומדים בקבוצה ברשת חברתית

שרי חזי, ענת כהן, דוד חן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בשנים האחרונות, גובר השימוש בקהילות למידה ברשתות חברתיות כחלק מתהליך למידה א-פורמלי ופורמלי בארגונים שונים ובהלימה לשכבות גיל השונות. המחקר המתואר במאמר זה בוצע במטרה להבין אילו מאפייני שיח דיגיטלי ניתן לזהות בהודעות המועלות במסגרת קבוצת לומדים ברשת חברתית פייסבוק, בקהילת למידה 'עושים חי"ל' (חדשנות, יזמות ולמידה); מה הם מאפייני שיח הדיגיטלי המעודדים ביטויי רגשי בקרב חברי הקהילה; ומה מייצר הגברת שיח חיובי. עוד נחקר הקשר בין מאפייני האישיות של הלומדים לבין דרכי הביטוי הרגשי שלהם. המחקר בוצע לטובת מנהלי קהילות בין אם ברשת חברתית ובין אם בפלטפורמה דיגיטלית אחרת להעלאת מעורבות בקרב חברי הקהילה. המחקר בוצע במתודולוגיה איכותנית וכמותית, בשני שלבים. בהיבט האיכותני, השלב הראשון התייחס לקיטלוג 1177 מסרים ב-3 חודשי פעילות המייצגים ביטוי רגשי. בהיבט הכמותי, השלב השני התייחס לקשר שבין מאפייני אישיות לבין מאפייני ביטוי רגשי. מבין ממצאי המחקר עלה כי בכדי לייצר מעורבות בקהילה יש להשתמש במסרים הכוללים תמונה או וידיאו וטקסט ולא רק טקסט בלבד כמו שנמצא במרבית מהמסרים בקהילה. כמו כן, על המסרים להיכתב בצורה שיתופית ועל אורך המסרים להיות קצרים ועניינים ובכך יזמנו יותר מעורבות בקהילה. בנוסף, הממדים העיקריים שבלטו בקהילה היוממד המצפוניות שמראה על לומדים שמיישמים תהליך חשיבה לפני שפועלים וכאלה שעומדים בנורמות חברתיות ועל ממד פתיחות מחשבתית המתייחס ללומדים בעלי יצירתיות ונכונות לחקור כיוונים אינטלקטואליים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: דורית אולינק-שמש, אינה בלאו, ניצה גרי, אבנר כספי, יעל סידי, יורם עשת-אלקלעי, יורם קלמן, איל רובין)
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
Pages18 (2023), 54ע-61ע
Number of pages44
StatePublished - 2023

IHP Publications

  • ihp
  • Digital communications
  • Discourse analysis
  • Emotions
  • Facebook (Electronic resource)
  • Online social networks
  • Personality
  • Professional learning communities

Cite this