ניתוח ביקורתי של אסדרת ספרי לימוד בעידן הדיגיטלי

יוני הר-כרמל, ניבה אלקין-קורן, מיכל ירושלמי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאז אמצע שנות החמישים של המאה הקודמת ועד ימינו מפעיל משרד החינוך מנגנון רגולטורי קפדני המסדיר את תוכנם של ספרי הלימוד המיועדים לשימוש במערכת החינוך הממלכתי, צורתם ומחירם. מטרות האסדרה הן כדלהלן: א. הפעלה של תכנית לימודים אחידה; ב. הבטחת איכות של ספרי לימוד; ג. צמצום ההוצאות של משקי הבית על ספרי לימוד. בעוד אסדרת ספרי הלימוד מתנהלת על פי אותה מדיניות משפטית מאז שנותיו הראשונות של החינוך הממלכתי, הרי שבעשור השני של המאה העשרים ואחת נמצא ספר הלימוד בעיצומה של מהפכה טכנולוגית חסרת תקדים. ספרי לימוד דיגיטליים (e-Textbooks) מציעים כיום חלופה בת-קיימא לספרי הלימוד המודפסים, ששימשו במשך דורות כמדיום המרכזי המגדיר "מה" ו"איך" ילמדו תלמידים וילמדו מורים. המעבר מספרים בדפוס לספרים בדיגיטל אינו עניין טכני גרידא. מדובר בשינוי פרדיגמטי של ממש בעל פוטנציאל לחולל מהפכה בפדגוגיה, בתרבות הכיתתית ובהוצאה לאור של חומרי למידה-הוראה. מעצבי המדיניות בחרו להגיב לאבולוציה הטכנולוגית של ספר הלימוד על ידי הרחבת תחולתה של האסדרה על ספרים במדיה דיגיטלית. מעצבי מדיניות אלו לא השכילו אפוא לבחון את הנחות היסוד של האסדרה, את מידת התאמתה ואת נחיצותה ב"בתי הספר של העתיד". האם בכוחה של אסדרת ספרי הלימוד להגשים את מטרותיה במציאות הדיגיטלית? האם השגת יעדים אלה בעידן הנוכחי עודנה מחייבת אסדרה ופיקוח משפטי? או שמא המציאות המתהווה בסביבה הטכנולוגית החדשה מציעה חלופות לאסדרה שעשויות לסייע בהשגת היעדים? במאמר זה טוענים הכותבים כי האסדרה של ספרי לימוד דיגיטליים בישראל, המבוססת במידה רבה על האסדרה בת עשרות השנים של ספרי לימוד מודפסים, מוגבלת בכוחה להגשים את מטרותיה. כמו כן, כותבי המאמר טוענים כי ההתפתחות הטכנולוגית של העידן הדיגיטלי מציעה חלופות בנות-קיימא לאסדרה של ספרי הלימוד הדיגיטליים. כותבי המאמר נוקטים גישה בין -תחומית ומציעים בחינה של מדיניות משרד החינוך משלוש נקודות מבט – המשפטית, הפדגוגית והטכנולוגית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)131-197
Number of pages67
Journalדין ודברים: כתב-עת משפטי בין-תחומי
Volumeיב 1
StatePublished - 2019

IHP Publications

 • ihp
 • Computer-assisted instruction
 • Copyright -- Electronic information resources
 • Delegated legislation
 • Education -- Curricula
 • Education -- Israel
 • Education -- Israel -- Administration
 • Educational tests and measurements
 • Electronic books
 • Electronic publishing
 • Journalism -- Data processing
 • Open source software
 • Publishers and publishing -- Data processing
 • Quality assurance
 • Textbooks

Cite this