ניצני אוריינות של ילדים לקויי שמיעה: הקשר שלהם למסגרת החינוכית של הילד ולפעילות האוריינית הורה-ילד

טובה מוסט, דורית ארם, תמר אנדורן, עדי בן-סימון, חני מה-יפית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מטרה: לבחון אם סגנון תיווך של אימהות מקדם את ילדיהן ומסייע להתגבשות כישורי האוריינות של ילדיהן, או שמא אימהות מתאימות את סגנון התיווך שלהן לרמת האוריינות של הילד. נבדקים: 28 זוגות של תאומים בגן חובה מאזור תל-אביב ואימהותיהם. שיטה וכלי מחקר: כל אם צולמה במצלמת וידאו בביתה בזמן שתיווכה כתיבה של ארבעה זוגות מילים לא מוכרות לכל תאום בנפרד. נבחרו זוגות מילים שונות לכל ילד. כמו כן כל ילד כתב בגן ארבעה זוגות מילים שונות. האינטראקציות נותחו, קודדו והופקו מהם שמונה מאפייני תיווך: רמת התיווך הגרפו-פונמי, רמת הפקת הייצוג הגרפי, רמת הדרישה לדיוק, התייחסות לאורתוגרפיה, אווירה כללית, שיתוף פעולה, חיזוקים ותפיסת המשימה כמשותפת או כנפרדת. מן הממצאים: הורים מכירים את רמת ההתפתחות של ילדיהם, את יכולותיהם הקוגניטיביות ואת הישגיהם הלימודיים והאורייניים. אימהות רגישות לניצני האוריינות של ילדיהן ומתאימות את סגנון תיווך הכתיבה שלהן לרמת הידע האלפביתי של ילדיהן.  
Original languageHebrew
Title of host publicationאוריינות ושפה: יחסי גומלין, דו-לשוניות וקשיים
Editorsעפרה קורת, דורית ארם
Place of Publicationירושלים
Publisherמאגנס
Pages492-505
ISBN (Electronic)9789654935371
ISBN (Print)9789654935364
StatePublished - 2011

Keywords

  • אוריינות
  • למידה מתווכת
  • אמהות
  • ילדי גן
  • כתיבה
  • יחסי הורים-ילדים

Cite this